Foredraget om udbryderkongen Carl August Lorentzen

Foredraget om udbryderkongen Carl August Lorentzen giver et fantastisk indblik i en spændende og unik persons liv.

I forbindelse med udgivelsen af bogen om Carl August Lorentzen, indledtes der i 2015 en foredragsrække om Carl August Lorentzen. Foredraget afholdes af forfatteren Jan Patrick Skaarup – en grandnevø til Carl August.

Et menneske, der voksede op under uheldige familiære omstændigheder!

Foredraget om udbryderkongen Carl August Lorentzen, fortæller ikke bare en historien om en vaneforbryder, der ikke kan holde nallerne fra andres ejendele. Fordraget om udbryderkongen er også historien om et menneske, en mand, der voksede op under uheldige familiære omstændigheder.

Udbryderkongen Carl August Lorentzen voksede op i en tid, hvor der i Købehavn, og  i resten af Danmark, skete voldsomme ændringer i samfundet. Der var nye politiske strømninger, familiestrukturen ændrede sig, og teknologiens udvikling ændrede også radikalt på tingene.

Det år, 1893, hvor Carl August Lorentzens forældre blev gift, og dermed lagde grunden til blandt andet Carl August liv, var eksempelvis det år, hvor den første telefonforbindelse mellem den svenske og den danske konge blev etableret og den første samtale afholdt. Ovenikøbet i den samme uge som ægteskabet blev indgået.

Trange forhold for københavnske familier

I København var der også store forandringer på det sociale og boligmæssige område. I slutningen af 1890’erne foregik der en stor indvandring fra land til by og i København skød en mængde boliger op i brokvartererne. Der blev foretaget mange og store investeringer, desværre stod masser af boliger delvist tomme i perioder, og det var blandt andet medvirkende til det store boligkrak omkring 1907.Boligforholdene i de fattige københavnsk lejligheder var rædsomme. Dette billede, der kan ses på www.kb.dk, og som er public domaine, viser en familie med fire børn og forældrene i samme seng. Det er ikke et billede af Carl Augusts families hjem.

Carl August og hans familie flyttede rundt i mange ombæringer. Fra slumkvartererne i indre by til brokvartererne, især på Nørrebro, indtil Caroline Augusta, Carl Augusts mor, fik nok af sin husbonds voldsomme drikkeri og sociale deroute. I 1904 blev de skilt, ikke lang tid efter røg Carl August på børnehjem, børnehjemmet Godthåb på Frederiksberg. Det blev startskuddet til en meget broget karriere, hvor Carl August røg ind og ud af diverse institutioner, herunder forbedringsanstalter og tugthuse, ikke mindst Horsens Statsfængsel, hvor Carl August døde i 1958.

Billedet er soveværelset illustrerer forholdene i en fattig københavnsk familie. Far og mor og fire børn i sammen seng. Der er ikke tale om Carl Augusts familie. Billedet er public domain fra Det Kongelige Bibliotek.

Udbryderkongen brød ud for 14. gang

Foredraget om udbryderkongen Carl August Lorentzen er, ligesom bogen, en fortælling om en person, der fik en uheldig start på livet, der kæmpede sig frem gennem sit omtumlede liv og som trods alt havde held til at bevare sin værdighed. Han fik, især i den sidste del af sit liv, stor respekt fra sine omgivelser, blandt andet politiet, der kaldte ham overretssagføreren, og ikke mindst sine medfanger og masser af menige danskere. I nogles øjne var han en helt, en usædvanlig mand, der havde vist en stålvilje, når det gjaldt at bryde ud af fængslet. Da han i 1949 gravede sig ud af Horsens Statsfængsel gennem en 18 meter lang tunnel blev han verdensberømt. Eksempelvis Piet Hein gik i forbøn for ham og argumenterede for hans benådning.

Carl August var en mand, en kunstner og indbrudstyv, der fik nogle chancer, som kunne have ændret hans liv til det bedre, men hvor mindre heldige omstændigheder,fik hans liv til at kuldsejle, ikke bare en gang, men flere gange.

Foredraget holdes med fortællinger fra hans liv, små pudsige anekdoter, der vises billeder fra hans liv, ikke mindst fotos af hans mange malerier og andet kunsthåndværk, han frembragte gennem sit liv, både indenfor og udenfor fængslerne.

Anmeldelse fra Østbirk Bibliotek:

Jan P. Skaarup leverede et hjertegribende foredrag om Carl August Lorentzens liv og forvandling fra fattig baggårdsdreng i København til Danmarks mest kendte udbryderkonge. Foredraget gav et spændende indblik i et liv der – indimellem de mange fængselsophold – også levedes i sus og dus. Man fik et godt indblik i de problemer, man havde i starten af det 20. århundrede, og som ikke var så forskellige fra dem, vi slås med i dag. Det var en fængende og meget interessant aften på Østbirk Bibliotek.

Tak for et godt foredrag

Hilsen Lene Holmelund Danielsen

Anmeldelse fra Bregninge Bjergsted Friskole

Vi har her på skolen haft den store fornøjelse at høre Jan Patrick Skaarup fortælle levende om sin grandonkels spændende og fascinerende liv som Danmarks helt store flugtkonge. Jans sammenligning med Egon Olsen-figuren fra Olsen Bande-filmene fangede eleverne med det samme. Selv om man som tilhører godt vidste, at Carl August Lorentzen var kriminel, var det svært for dem ikke samtidig at beundre hans utrættelige anstrengelser for at slippe ud af fængslerne, og man kunne ikke lade være at håbe, at han klarede den. Jan havde illustrative slides og video med, der gjorde det nemt for tilhørerne at forestille sig, hvordan han havde gravet sig ud, og flere af eleverne meddelte bagefter, at de helt afgjort godt kunne tænke sig at prøve at kravle gennem den model af hans flugtrute, som var planlagt at lave, da vi havde besøg af Jan. Foredraget er meget velegnet til elever på mellemtrin og i overbygningen, men indskolingsbørn vil helt sikkert også finde fortællingen spændende.

Trine Stampe – Skoleleder – Bregninge Bjergsted Friskole

Se videoen nedenfor og hør to elevers oplevelse af foredraget!